Matura z Angielskiego

kryteria oceniania matury pisemnej

Jak oceniana jest matura pisemna z angielskiego?

Matura z języka angielskiego oceniana jest w sposób podobny na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Różnice dotyczą wysokości punktacji i poziomu trudności wykonania danego zadania, co się tyczy zadań egzaminacyjnych, jak i wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo na...

arkusz maturalny angielski 2009 poziom rozszerzony

Arkusz maturalny: angielski 2009 poziom rozszerzony

Tak jak i w latach poprzednich struktura arkusza maturalnego na poziomie rozszerzonym wyglądała podobnie. W pierwszej części uczniowie musieli wykazać się znajomością  struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętnością ich zastosowania w praktyce. W dwóch pierwszych zadaniach...