Jak oceniana jest matura pisemna z angielskiego?

kryteria oceniania matury pisemnej

Warto znać kryteria oceniania matury z angielskiego. fot. www.freedigitalphotos.net

Matura z języka angielskiego oceniana jest w sposób podobny na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Różnice dotyczą wysokości punktacji i poziomu trudności wykonania danego zadania, co się tyczy zadań egzaminacyjnych, jak i wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo na poziomie rozszerzonym sprawdzana jest znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Pisząc maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym, łącznie można otrzymać 50 punktów.

Pierwsza część, która sprawdza umiejętność rozumienia tekstu czytanego, gwarantuje 15 punktów. Za każde z trzech zadań można otrzymać 5 punktów. Za każde poprawne rozwiązanie maturzysta otrzyma jeden punkt. W części drugiej za poprawne odpowiedzi można wygenerować łącznie 20 punktów. Pierwsze zadanie polegające na właściwym podsumowaniu treści, ocenione jest na 7 punktów. Za drugie ćwiczenie, w którym trzeba zaznaczyć stwierdzenia fałszywe bądź prawdziwe, uzyskamy punktów 6. Trzecie zadanie, polegające na wybraniu właściwej odpowiedzi, daje 7 punktów.

W części trzeciej, w której sprawdzana jest umiejętność pisania wypowiedzi, maturzysta jest w stanie otrzymać w sumie 15 punktów. Za napisanie krótszej wypowiedzi – wiadomości lub ogłoszenia można uzyskać 5 punktów z 15 możliwych. W tym wypadku oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich podanych w arkuszu informacji (4 punkty), a także poprawność językowa (1 punkt).

Drugą do napisania wypowiedzią dłuższą jest list, najczęściej adresowany do znajomego. Tak jak poprzednio oceniana jest umiejętność przekazania każdej informacji podanej w arkuszu egzaminacyjnym (4 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty), forma (2 punkty), a także bogactwo językowe (2 punkty). Łącznie za formę, jaką jest list, można otrzymać 10 punktów. Długość listu nie może wynosić mniej słów niż 120, a nie więcej niż 150.

 Na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uzyskamy łącznie także 50 punktów. Jednak ze względu na to, że na poziom rozszerzony przeznaczono więcej czasu na wykonanie zadań, egzamin ten dzieli się na dwie części ocenione na 23 oraz 27 punktów. W części pierwszej sprawdzana jest umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, za którą można uzyskać łącznie 5 punktów.

Oceniana jest także umiejętność pisania wypowiedzi dłuższej na temat podany w arkuszu w formie rozprawki, opowiadania lub opisu, za którą można otrzymać aż 18 punktów. Część druga matury pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, uzyskać można aż16 punktów. W dalszej kolejności maturzysta jest sprawdzany pod kątem rozumienia tekstu pisanego. Maksymalnie jest w stanie otrzymać 12 punktów.

Arkusz maturalny: angielski 2009 poziom rozszerzony

arkusz maturalny  angielski 2009 poziom rozszerzony

Sprawdź swoją znajomość angielskiego, mierząc się z arkuszami z lat poprzednich. fot. www.freedigitalphotos.net

Tak jak i w latach poprzednich struktura arkusza maturalnego na poziomie rozszerzonym wyglądała podobnie. W pierwszej części uczniowie musieli wykazać się znajomością  struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętnością ich zastosowania w praktyce. W dwóch pierwszych zadaniach trzeba było wypełnić luki tak, by powstała logiczna i gramatyczna całość. Zadanie trzecie, tak jak co roku, dotyczyło pisania. Uczniowie musieli stworzyć tekst na jeden z trzech wybranych przez siebie tematów. Mogli oni wybierać pomiędzy opisem miejsca zaniedbanego, lecz atrakcyjnego turystycznie; opowiadanie o otrzymaniu ciekawej propozycji pracy na skutek błędu jakiegoś urządzenia bądź też rozprawką, pokazującą wady i zalety posiadania znanych rodziców.

W drugiej części sprawdzana była umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Uczniowie wysłuchali wywiadu z iluzjonistą, wypowiedzi pięciu osób, które znalazły coś ciekawego oraz informację o akcji ratunkowej. Wielu maturzystów uważało zadanie z rozumienia ze słuchu za najłatwiejsze. Ostatnie zadania na maturze rozszerzonej dotyczyły jak zwykle rozumienia tekstu słuchanego oraz  rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Z arkuszem możesz zapoznać się tutaj: arkusz maturalny angielski 2009 poziom rozszerzony.

Jak ćwiczyć przed ustną maturą z angielskiego?

matura ustna z angielskiego

Do matury ustnej z angielskiego można się przygotować na wiele sposobów. fot. www.freedigitalphotos.net

 Znajomość słownictwa i struktur gramatyki angielskiej może okazać się niewystarczająca, aby w sposób satysfakcjonujący zdać egzamin maturalny. Liczy się bowiem także umiejętność przekazywania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjacji z rozmówcą. Aby umiejętnie wykorzystać zdobytą już wiedzę na temat struktur gramatycznych oraz bogactwo swojego słownictwa, trzeba zdobyć się na kolejny wysiłek, z pewnością dla wielu jeden z trudniejszych na tym etapie. Należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

W jaki sposób? Przede wszystkim, co się tyczy pierwszej części matury ustnej z języka angielskiego, czyli rozmów sterowanych, najlepszym ćwiczeniem jest osłuchanie się z językiem obcym przez oglądanie telewizji, filmów bez napisów i lektora, wywiadów, słuchanie audycji radiowych. Opcji jest wiele, a każda z nich będzie doskonalić zmysł rozmówcy. Rozmowy sterowane ćwiczone na lekcjach języka angielskiego w szkole mogą okazać się niewystarczająco pomocne w nabywaniu tej umiejętności. Dlatego warto także sięgnąć po inne niezbędne narzędzia, aby podołać trzem rozmowom na pierwszej części matury. Oceniana będzie u maturzysty umiejętność uzyskiwania oraz udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń z przeszłości oraz umiejętność negocjacji. Wydaje się to bardzo łatwe z pozoru, ale w praktyce – niekoniecznie. Takim pomocnym narzędziem mogą okazać się korepetycje, albo ćwiczenie z znajomym. Dzięki tym zabiegom maturzysta w sposób przyjazny będzie mógł rozwinąć powyższe umiejętności. Na egzaminie będzie się także liczyć pewność siebie, otwartość oraz silne przekonanie w własne racje – to właśnie w oparciu o te czynniki wiedza oraz znajomość gramatyki oraz słownictwa ma szansę najpełniej i najrzetelniej wybrzmieć podczas rozmowy.

Na drugą część matury ustnej z języka angielskiego, czyli opis obrazka najlepiej przygotować się, szukając na własną rękę przykładowych ilustracji oraz opisując je dokładnie tak jak działoby się to na egzaminie. Oczywiście znajomość potrzebnych zwrotów typu „In the picture I can see” jest bardzo pomocna, jednak oceniania będzie podczas opisywania także płynność wypowiedzi oraz sposób wykorzystywania danych wyrażeń oraz słownictwa. Perfekcję można uzyskać tylko poprzez ćwiczenia, obycie z poszczególnymi terminami, wyrażeniami. Aby były one utrwalone, konieczne jest przećwiczenie takich opisów wiele, wiele razy. Przez ćwiczenia i upór do pełnej perfekcji i pewności siebie.