Matura z Angielskiego

dostosowanie egzaminu maturalnego

Kto może liczyć na ułatwienia na maturze z angielskiego?

Osoby, które mają specjalne potrzeby edukacyjne mogą liczyć na ułatwienia na egzaminie maturalnym, nie tylko z języka angielskiego, lecz także i z innych przedmiotów. Ułatwienia na maturze mogą być skierowane w stronę osób niepełnosprawnych...

matura pisemna z angielskiego

Krótkie formy na maturze z angielskiego: zaproszenie

Wśród krótkich tekstów użytkowych, które mogą pojawić się na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym, wymienić należy także zaproszenie. Podobnie jak pocztówka i wiadomość, w zaproszeniu liczy się przede wszystkim zwięzłość wypowiedzi....

arkusz maturalny z angielskiego

Arkusz maturalny 2010 dla klas dwujęzycznych

Osoby, które uczęszczają do klas dwujęzycznych zmierzyć się muszą z trudniejszymi arkuszami maturalnymi niż ich rówieśnicy, których językiem wykładowym jest polski. W 2010 roku maturzyści z klas dwujęzycznych w pierwszej części egzaminu maturalnego z...

matura z angielskiego

Krótkie formy na maturze z angielskiego: wiadomość

Wiadomym jest, że na maturze pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkich i dłuższych tekstów o funkcji użytkowej. Tak więc w arkuszach maturalnych pojawić się może zadanie, dotyczące stworzenia wiadomości,...

matura ustna z angielskiego

Ile punktów mogę zdobyć na ustnej maturze z angielskiego?

Podczas matury ustnej z języka angielskiego egzaminatorzy oceniają następujące umiejętności maturzysty: sprawność komunikacyjną, zakres struktur leksykalno-gramatycznych, ich poprawność, płynność wypowiedzi oraz wymowę. Za sprawność komunikacyjną otrzymać można 18 punktów, za język wypowiedzi (poprawność, wymowę...