Matura z Angielskiego Blog

arkusz maturalny z angielskiego

Arkusz maturalny: język angielski 2006 dla klas dwujęzycznych

Dziś prezentujemy, z czym musieli zmierzyć się w 2006 roku uczniowie klas dwujęzycznych. Mieli oni inne arkusze egzaminacyjne. Do tej matury przystępowali jedynie uczniowie liceów ogólnokształcących, gdzie angielski jest drugim oprócz polskiego językiem wykładowym....

arkusze maturalne z angielskiego

Gdzie znajdę arkusze z poprzednich lat z matury z angielskiego?

Maturzyści, którzy solidnie chcą się przygotować do matury z angielskiego powinni przede wszystkim skorzystać z rozwiązania, jakie daje możliwość rozwiązywania i analizowania arkuszy z lat poprzednich. Dzięki temu zapoznać się można z rodzajami zadań...

ustna matura z angielskiego

Zwroty przydatne w czasie ustnej matury z angielskiego

Na maturze ustnej z języka angielskiego niezwykle ważna i niezbędna staje się znajomość poszczególnych zwrotów, dzięki którym możliwe staje się poprawne formułowanie wypowiedzi. Jednym z elementów ustnej matury z angielskiego są rozmowy sterowane, polegające...

arkusz maturalny z angielskiego

Arkusz maturalny: język angielski 2006 poziom rozszerzony

W roku 2006 prawie 40% maturzystów zdecydowało się, by pisać maturę z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Całość składała się z dwóch części na rozwiązanie których łącznie przeznaczone zostało 180 minut. W pierwszej części maturzyści...