Matura z Angielskiego

pocztówka na maturze z angielksiego

Krótkie formy na maturze z angielskiego: pocztówka

Jedną z krótkich form pisemnych, pojawiających się na egzaminie pisemnym z języka angielskiego jest pocztówka. Treść tej wypowiedzi jest zazwyczaj nieformalna, skierowana do osoby bliskiej, zatem dominuje styl nieoficjalny. Pocztówkę najczęściej wysyłamy z wakacji...

egzamin ustny z angielskiego

Ile trwa ustny egzamin z języka angielskiego?

Ustny egzamin z języka angielskiego trwa około 15 minut. W tym czasie maturzystę czeka krótka rozmowa wstępna i odpowiedź na trzy pytania. Na rozmowę wstępną przewidziano dwie minuty. W tym czasie egzaminator zadaje uczniowi...

dostosowanie egzaminu maturalnego

Kto może liczyć na ułatwienia na maturze z angielskiego?

Osoby, które mają specjalne potrzeby edukacyjne mogą liczyć na ułatwienia na egzaminie maturalnym, nie tylko z języka angielskiego, lecz także i z innych przedmiotów. Ułatwienia na maturze mogą być skierowane w stronę osób niepełnosprawnych...

matura pisemna z angielskiego

Krótkie formy na maturze z angielskiego: zaproszenie

Wśród krótkich tekstów użytkowych, które mogą pojawić się na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym, wymienić należy także zaproszenie. Podobnie jak pocztówka i wiadomość, w zaproszeniu liczy się przede wszystkim zwięzłość wypowiedzi....

arkusz maturalny z angielskiego

Arkusz maturalny 2010 dla klas dwujęzycznych

Osoby, które uczęszczają do klas dwujęzycznych zmierzyć się muszą z trudniejszymi arkuszami maturalnymi niż ich rówieśnicy, których językiem wykładowym jest polski. W 2010 roku maturzyści z klas dwujęzycznych w pierwszej części egzaminu maturalnego z...

matura z angielskiego

Krótkie formy na maturze z angielskiego: wiadomość

Wiadomym jest, że na maturze pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkich i dłuższych tekstów o funkcji użytkowej. Tak więc w arkuszach maturalnych pojawić się może zadanie, dotyczące stworzenia wiadomości,...