Jak wygląda rozmowa sterowana na ustnej maturze?

rozmowa sterowana

Rozmowa sterowana to część ustnego egzaminu z angielskiego.

Pierwsza część matury ustnej z języka angielskiego składająca się z rozmowy sterowanej jest z pewnością jedną z większych bolączek maturzysty. Liczy się już nie tylko sama wiedza oraz poprawne wykorzystanie gramatyki angielskiej, ale także sama umiejętność konwersacji, prowadzenia dialogu, rozmowy w języku obcym. Rozmowę sterowaną rozpoczyna najczęściej dwuminutowa rozmowa z egzaminatorem na dowolny temat odmienny od tego, jaki będzie poruszony na egzaminie maturalnym.

Tematyka takich rozmów jest bardzo różnorodna, dotyczyć może hipotetycznych ram sytuacyjnych życia codziennego, miejsc, ludzi, przyrody, pracy, kultury, ochrony środowiska. Rozmowy sterowane wymagają od maturzysty umiejętności sprawnego uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń przeszłych oraz negocjowania. Umiejętność sprawnego uzyskiwania informacji sprawdza się poprzez rozmowę z egzaminatorem w formie dialogu. Poprawność relacjonowania wydarzeń jest sprawdzana pod kątem użycia czasów przeszłych. Natomiast negocjowanie sprawdza się pod względem umiejętności wyrażania prośby, stosowania odmowy, namawiania, przekonywania swojego rozmówcy, kiedy ma się do czynienia z zażaleniem lub skargą.

Każdy taki scenariusz składa się z trzech podpunktów, które muszą zostać zrealizowane poprzez odegranie odpowiedniej roli, która zostaje nadana maturzyście. Trzy podpunkty mają prowadzić rozmowę w określonym kierunku. Jeśli będzie to relacjonowanie wydarzenia z przeszłości, podpunkty te mogą zawierać informację o tym, kiedy to wydarzenie miało miejsce, jakie były ogólne wrażenia lub czy dana osoba spotkała tam swoich znajomych.

Co muszę umieć na maturę z angielskiego na poziomie podstawowym?

matura z angielskiego

Warto wiedzieć, jakie zagadnienia będą na maturze z angielskiego. fot. www.freedigitalphotos.net

Każdy maturzysta ma obowiązek wybrać jeden z kilku dostępnych języków obcych który chce zdawać na egzaminie maturalnym. Największą popularnością cieszy się język angielski, często wybierany na poziomie podstawowym. Ten, kto wybrał maturę z języka angielskiego na właśnie tym poziomie powinien zaznajomić się z podstawowym słownictwem oraz z zasadami gramatyki. Liczne repetytoria maturalne sporządzane są często według poszczególnych działów, dotyczących słownictwa i gramatyki. Tak też warto przygotować się do matury, rozwiązując liczne zadania i ćwiczenia, osłuchując się z językiem mówionym.

Wiadomo, że trzeba znać podstawowe czasy, bez których nie sposób się obejść, chcąc zrozumieć daną wypowiedź oraz napisać dłuższy tekst na maturze pisemnej. Znajomość czasów gramatycznych, takich jak: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect i Future Simple oraz nauczenie się odmiany czasowników nieregularnych jest niezbędne, aby w sposób poprawny wykonać zadane ćwiczenia, otrzymując najwyższą notę.

Maturzysta powinien przygotować się do rozumienia tekstu słuchanego, osłuchując się z językiem obcym. Bardzo pomocne jest oglądanie filmów w języku angielskim bez lektora, ale z napisami, słuchanie zagranicznych audycji radiowych. Obowiązkowo trzeba nabyć zdolność rozumienia tekstu czytanego, w czym może pomóc czytanie książek, czasopism w języku angielskim. Niezwykle ważnym elementem matury podstawowej jest jej część pisemna, w której należy napisać wypowiedź dłuższą w postaci listu, wiadomości do kolegi/koleżanki.

Na maturze ustnej oceniane będzie szczególnie słownictwo oraz styl wypowiedzi. Nowa matura ustna z języka angielskiego polega na rozmowach sterowanych polegających na dialogu między maturzystą a egzaminującym, dlatego też każdy maturzysta powinien w dużym stopniu przećwiczyć takie rozmowy, najlepiej z drugą osobą. Rozmowy te dotyczą różnych sytuacji, miejsc, wyjaśniania, negocjowania, odegrania danej roli. Niezbędnym czynnikiem do powodzenia na maturze ustnej z języka angielskiego jest także pewność wypowiedzi. Wysoko punktowany jest opis obrazka, który przedstawia jakąś osobę, sytuacje czy miejsce. Egzaminator zada trzy różne pytania dotyczące tego obrazka, na które trzeba będzie wyczerpująco odpowiedzieć. W zdaniu matury z języka angielskiego ważna jest znajomość wielu poszczególnych zwrotów stosowanych w tym języku, począwszy od „Can you replay, please?”, które wzbogacą styl wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 

Jak wygląda matura próbna z angielskiego

próbna matura z  angielskiego

Próbna matura z angielskiego to szansa na poznanie struktury egzaminu. fot. www.freedigitalphotos.net

Matura próbna z angielskiego wygląda bardzo podobnie jak matura, którą będziesz pisać w maju. Ma taką samą strukturę i ten sam czas trwania. Próbna matura dotyczy oczywiście części pisemnej.

Matura próbna, jak sama nazwa wskazuje pozwala na próbę przed prawdziwą maturą i jest przeprowadzana w szkole i oceniana również przez nauczycieli w szkole. Jest to dobra szansa na zapoznanie się ze strukturą egzaminu oraz  jego przebiegiem. Dzięki niej uczniowie mogą się przekonać, jak będzie wyglądał egzamin maturalny z języka angielskiego. Próbna matura zawiera zadania związane ze słuchaniem tekstu, rozumieniem tekstu czytanego oraz tworzeniem własnej wypowiedzi pisemnej.