Matura z Angielskiego

kryteria oceniania matury pisemnej

Jak oceniana jest matura pisemna z angielskiego?

Matura z języka angielskiego oceniana jest w sposób podobny na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Różnice dotyczą wysokości punktacji i poziomu trudności wykonania danego zadania, co się tyczy zadań egzaminacyjnych, jak i wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo na...